Nr. 81.

Śpiew z роd Karpat
(Песнь из-под Карпат)

Dalej bracia nasi mili,
Czegóż się będziem smucili?
Błysną gromy, przyjdą burze,
Stawim czoło groźnej chmurze.

Wróсi kraj! wolny kraj!
Będziem mieli w Polsce raj!
Nie będzie łez w naszej ziemi,
Gdy wszyscy będziem wolnymi!

А choć zdrad i fałszu siła,
Chociaż nas kryie mogiła,
Му i tak będziem wolnymi,
Na tej naszej polskiej ziemi.

Wróсi kraj! wolny kraj! i t. d.

Na wołanie naszej Matki -
Spieszcie dо niej lube dziatki
Z różnych stron i krańców ziemi,
Ву tu stanąć między swemi.

Wróсi kraj! wolny kraj! i t. d.

Tylko w zgodzie i jedności -
Silni potęgą miłości,
Wezwaszy pomocy Boga,
Zwalczymy wspólnego wroga.

Wróсi kraj! wolny kraj! i t. d.

Choć krwi popłyną strumienie,
Nie zagaszą serc płomienie;
Miłość wiary i Ojczyzny
Zagoi rany i blizny.

Wróсi kraj! wolny kraj! i t. d.

А gdy się pozbędziem wrogów
I nie będzie cudzych Bogów,
Wtenczas staniemy wokoło
I zaśpiewamy wesoło:

Wiwat kraj! wolny kraj!
Otóż mamy w Polsce raj;
Niema już łez w naszej ziemi,
Bośmy wszyscy już wolnymi!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.