Nr. 113.

Toasty
(W więzieniu w roku 1826)
Тосты
(В заключении в 1826 году)

Weselmy się wraz koledzy,
Dopókiśmy w kozie.
Tu nam czas płynie bezpiecznie,
А na świecie bojaźń wiecznie,
Jak na złym przewozie.

Niech żyją zdrajcy, moskale,
I ich pan łaskawy;
Pijmy zdrowie Konstantyna,
Niech żyje carów rodzina!
Niech używa sławy!

Wiwat, kto po trupie idzie
Na tron poprzednika;
Wiwat, kto się wtenczas śmieje,
Gdy cały naród łzy leje,
Chwalmy szubiennika!

Zapomnij, czem byłeś Lachu
I dzisiaj zawołaj:
Wiwat komu błyszczą skronie
W krwawej Nerona koronie,
Wiwat nasz Mikołaj!

Nie szukaj narodzie cnoty,
Ву zapobiedz złemu;
Moskal nie chce tej zarazy,
Wiwat prześwietne ukazy,
Wiwat byt ро siemu!

Nie szukaj w narodzie cnoty,
Która wolność rodzi;
Niech żyją zacne sprawniki,
Wiwat medale, krzyżyki,
Wiwat każdy złodziej!

Nie wspominaj dawnych mężów
I ich sławne czyny;
Wiwat Roth i Złotouchin,
Wyrawkin, Puszkin i Sukin,
Wiwat Moskwicyny!

Za nic Niemcewicz, Karpińskj,
Feliński, Mickiewicz,
Wiwat orzeł z dwoma łbami,
Frak z żółtemi wyłogami,
Wiwat Ipsołewicz!

Wiwat, wiwat kuratory,
Wraz z inspektorami,
Wiwat sowy, nietoperze,
Niech oświatę dyabeł bierze,
Bodaj żyć z durniami.

Nie potrzeba nam oświaty,
Wyrzekł pan kurator;
Niech ludzie w ciemności brodzą,
Niech się durnie z durniów rodzą,
Wiwat Imperator!

Wiwat tajna policyja
Do śledzenia klubów!
Wiwat Bajkow, Nowosielcow
I kochanka tych wisielców,
Wiwat księżna Zubów!

Niechaj głupcy czołem biją
Przed Boga świątynią;
Wiwat kto się z cnoty śmieje,
Wiwat bachantki, złodzieje,
Wiwat łotr ze świnią!

Nie wspominaj trzeci maja,
Nie wspominaj psie pole,
Wiwat kto z życia wyzuty,
Wiwat Kamczatka i knuty,
Wiwat psy, sobole!

Na sto katów wolne sejmy,
Na sto katów posły,
Kiep, со dawnej Polski płacze,
Wiwat szpiegi i brodacze,
Urzędniki osły!

Wiwat cesarz sprawiedliwy,
Miła mu kostnica!
Niech ćwiertują, niech wieszają
Tych, co ojczyznę kochają,
Wiwat szubienica!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.