Nr. 98.

Ułan
(Улан)


Rży koniczek mój bułany,
Puśćcie, czas, już, czas!
Matko, ojce mój kochany,
Żegnam, żegnam was!
Zdala słyszę trąb hałasy,
Dobosz w bęben grzmi.
Ruszam, rzucam słodkie wczasy,
Błogosławcie mi.

Hej, luzaku, konia podaj;
No, nie płaczcie już!
Raczej, matko, męstwa dodaj
Krzyżyk na mnie włóż!
Cóżby życie warte było,
Gdybym gnuśnie zgasł.
Dosyć, dosyć się marzyło,
Teraz nie ten czas!

Słyszeliście, grzmią armaty,
Rozpoczął się bój!
Żegnaj łąko, drzewa, chaty,
Dalej, koniu mój!
Więc koniku mój bułany,
Ruszaj, czas już, czas.
Matko, ojcze mój kochany,
Żegnam, żegnam was.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.