Nr. 4 a.

Walcz, Śląski ludu!
(Сражайся, силезский народ!)


Słowa: L. Szamot

Z piersi znękanych, Wszechmocny Panie
Do Ciebie wznosim drżący skarg głos;
Straszne niedoli są te otchłanie,
Do których wrogi wpycha nas los,
Nieprawność ludzka skarb nam wydziera,
Przez naszych ojców, со nam jest dan,
Rodzinną mowę obca wypiera,
Srogi jest, Panie, srogi nasz stan!

Lecz to nie koniec naszej niedoli,
Która nas dręczy, Śląski Twój lud;
Na domiar smutku: na śląskiej roli
Szerzyć się zaczął niewiary brud!
Córy ciemności: rozkosz i chciwość,
Wyprawił szatan ujarzmić świat;
By zniszczyć wjarę, zniszczyć poczciwość!
Wysłał je teraz dо śląskich chat.

Strasznych tych gońców niecne dążenia,
Wykradły cnoty z wielu już strzech;
Tam, gdzie nabożne dźwięczały pienia,
Gnieżdżą już klątwy, bluźnierstwa grzech;
Już bluźnią głosy: “Precz z Bogiem, niebem,
Rozkosz światowa jedyny raj!"
Piekielnym lud nasz czart karmi chlebem,
Srogi los, Panie, gnębi nasz kraj.

Воżе! Cóż z nami w przyszłości się stanie?
Podwójnej zguby zagraża czas.
Ratuj nas! ratuj, bo zginiem Panie!
Nie pozwól wrogom zatracić nas!

(Głos z nieba:)

«Walcz, Śląski ludu, za wiarę Twoją!
Walczących tylko wspiera ma dłoń.
Walcz, а zwycięstwem Twój żal ukoję,
Wawrzynem Twoją ozdobię skroń!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Национально-освободительная песня поляков Силезии на мотив популярной общепольской песни "Chorał" (J. Nikorowicz - K. Ujejski, там же см. ноты), написанной в марте 1846 года после поражения Краковского восстания.

Историческая область Силезия (польск. Śląsk), которая первоначально (с X века) принадлежала Польше, с XIV века меняла разных хозяев. На момент обретения Польшей независимости в 1918 году (спустя более чем два века ее отсутствия на карте Европы как самостоятельного государства) основная территория Силезии находилась во власти Пруссии. В 1919 ее разделили на провинции Верхнюю и Нижнюю Силезии. Население провинций было смешанным. Поляки Верхней Силезии трижды - в 1919, 1920 и 1921 гг. поднимали восстание за освобождение от прусской власти. В итоге в 1922 году Совет Лиги наций передал треть территории мятежной Верхней Силезии Польше. В 1945 году на Потсдамской конференции, когда страны-победители кроили заново карту Европы, Верхняя и Нижняя Силезия полностью отданы Польше - как "компенсация" за то, что СССР оставил у себя Западную Украину и Западную Белоруссию.