Warczą karabiny
(Ворчат карабины)


Warczą karabiny i dzwonią pałasze,
to Piłsudski ruszył w pole, а z nim wojsko nasze,
а z nim wojsko nasze.

Wodzu, wodzu miły, przywódź świętej sprawie
i każ trąbić trębaczowi, gdy staniem w Warszawie
gdy staniem w Warszawie.

Gdy staniem w Warszawie, w tym królewskim grodzie,
to poleci na rozprawę со jest sił w narodzie,
со jest sił w narodzie.

Wisłą pieśń poleci — falami jasnemi,
że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi
na piastowskiej ziemi.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988