Nr. 17 b.

Wezwanie z r. 1831
(Воззвание 1831 года)


Czas do boju czas —
Sława wzywa nas!
Му w pokoju gnuśniejemy,
Nadzieję swobód traciemy —
Czas do boju, czas,
Sława wzywa nas!

Bierz pancerz i kord.
Idź na rzeź i mord;
Ojczyzna z grobu powstaje,
Krwawą rękę nam podaje
I woła do nas:
Czas mi powstać, czas!

I jedność rozrywa
Tych więzów ogniwa -
Zadrżyjcie ciemiężyciele,
Powstaną ludów mściciele -
Każdy bracia z nas,
Ma do zemsty czas!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Ноты - см. песню "Maliniak". 1831 год - время Ноябрьского восстания в Польше (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831).