W Ołomuńcu*
(В Оломуньце)


W Ołomuńcu na fiszplacu
jakem w wojsku (akcent)** stał.
Ludzie mi się (akcent) dziwowali
sam się cysorz (akcent) śmiał.

Tę chusteczkę, coś mi dała
ja ją na siufece *** brał,
со byś sobie (akcent) nie myślała
żem cię (akcent) w sercu miał.

Dwa ostatni wierszy bis

* Ołomuniec – na targu rybnym («Fish Platz») w Ołomuńcu był punkt zborny wojsk CK Austrii.
** (akcent) – wyraz, bardzo popularny, acz nie cenzuralny.
*** siufca – onuca.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988