Wśród nocnej ciszy
(Среди ночной тишины)


1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie;
jako Bogu cześć Mu dali,
а witając zawołali
z wielkiej radości.

3. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,
cztery tysiące lat wyglądany;
na Ciebie króle, prorocy
czekali, а Tyś tej nocy
nam się objawił!

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
а skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą
wierząc, żeś jest pod osobą
chleba i wina.
Padniemy na twarz przed Tobą
wierząc, żeś jest pod osobą
chleba i wina.
Wśród nocnej ciszy należy do najczęściej śpiewanych polskich kolęd. Tradycyjnie rozpoczyna ona Pasterkę.

Maria Wacholc. Śpiewnik polski. Wydanie I. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza «Impuls».