Gdy mi ciebie zabraknie
(Когда мне тебя будет не хватать)


Muzyka: Jerzy Abratowski
Słowa: Kazimierz Winkler

Gdybyś wiedział, о czym myślę, kochany,
kiedy płyną łódki gwiezdnej flotylli...
Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami,
bo nie powiem ci, że myślę о chwili,

gdy mi ciebie zabraknie,
gdy zabraknie mi ciebie,
jak w godzinie ostatniej
śladu słońca na niebie,
jak snu w noce głębokie,
niby morza bez dna,
gdy podchodzą do okien
zimny księżyc i mgła.

Gdy mi ciebie zabraknie,
jak powietrza i światła,
со wybierze, któż zgadnie,
ma tęsknota niełatwa?
Czy się odda wspomnieniom,
zasuszonym jak kwiat,
czy czerwoną jesienią,
pójdzie sobie przez świat.

Może myśleć о tej chwili nie warto,
przecież sam się nazywałeś mym cieniem.
Niech zostanie niesprawdzoną już, kartą,
со by było, gdybyś odszedł ode mnie.

Gdy mi ciebie zabraknie...

Coda: Pójdzie sobie przez świat...
Pójdzie sobie przez świat.
Piosenka przypomni ci. Przeboje sprzed lat, N3. 20 piosenek estradowych na głos z fortepianem. Warszawa, Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej, 1979.