Jak u ludzi
(Как у людей)


Muzyka: Antoni Szpinalski
Słowa: Monika Kaleta

Вуłо nam przecież dobrze
albo czasem - jak u ludzi - i źle...
Ale teraz jest wciąż gorzej i gorzej,
coraz częściej dziś jestem na dnie.
Dlaczego wciąż jestem zły?
Dlaczego ode mnie chcesz odejść?
Czy naprawdę już nie powiesz więcej nic?
Czy wszystko jest skończone?

Dzień
każdy dzień
nowy dzień
zwykły dzień -
po trosze się zabiera...
Widzę wyraźnie jak rośnie cień
i miłość nam umiera.
Przecież chciałabym wszystko ci dać -
со mam i czego nie mam -
bylebyś jeszcze zostać chciał
i nie odszedł teraz.


Piosenka przypomni ci. Przeboje sprzed lat, N3. 20 piosenek estradowych na głos z fortepianem. Warszawa, Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej, 1979.