Omiń tamtą kawiarenkę...
(Избегай этой кафешки...)


Muzyka: Marceli Julski
Słowa: Bogdan Kamodziński

Kiedyś mi cyganka powiedziała:
nie będziesz lubić miejsc, со dawny budzą czas.
Do kawiarenki tej, со tyle wysłuchała,
nie chodzę więcej już, by cień przeszłości zgasł.
Właściwie tamten czas spotkania, słowa twoje,
nie zostawiły nic, do czego wrócić mam.
I tej miłości cień mnie już nie niepokoi,
więc tylko tango twe na fortepianie gram.

Nie trzeba zbytnio cenić wróżby,
choć nie raz wróżka rację ma,
czas dawny wrócić, to trud próżny,
odnawiać miłość, próżna gra.
Во wprawdzie miała chwile piękne,
ta miłość jednak była zła,
więc omiń tamtą kawiarenkę,
gdzie cień przeszłości dotąd trwa.

Najlepiej teraz już nie nosić w sercach żalu,
powikłań z tamtych dni nie rozwiązywać znów,
lecz bywa czasem tak, że echo dnia z oddali,
jak prezent daje łzy, wspomnienie kilku słów.
Kto temu winien był, że miłość tamta zgasła?
Nie ludzie i nie świat, а tylko ja i ty.
Najlepiej teraz już zdać sobie sprawę jasno,
że tu zbyteczne są pretensje, żal i łzy...

Nie trzeba zbytnio cenić wróżby...


Piosenka przypomni ci. Przeboje sprzed lat, N3. 20 piosenek estradowych na głos z fortepianem. Warszawa, Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej, 1979.