Gdy piosenka szła do wojska (Powołanie)
Когда песенка шла в армию (Призыв)


Muzyka: Katarzyna Gaertner
Słowa: Jerzy Klejny

Ah, czemu wiatr od świtu śpiewa,
Dlaczego to po lasach nucą drzewa?
Piosenka w długą drogę rusza - raz i dwa!
Piosenka przed komisją stanie,
Bo ma do wojska powołanie,
Do wojska powołanie wielkie ona ma.

Tam za nią wezmą się lekarze,
I tam dopiero się okaże,
Czy wszystko jest na medal i czy wszystko gra?
Przed nimi nic się nie ukryje,
Słuchają, jak jej serce bije,
I - marsz do wojska! Kategoria A!

Ref.:
Gdy piosenka szła do wojska,
To śpiewała cała Polska,
Bo piosenka szła do wojska, jak na pierwszy bal.
Grały skrzydła samolotom,
Nawet w czołgu śpiewał motor,
Na strzelanie szła z piechotą - cel i pal!

Na służbie była dniem i nocą
I żyję się śpiewająco.
Jak gdyby w wojsku już służyła nie od dziś.
A na dworcu zamiast gorzko płakać -
Dziewczyna śpiewa do chłopaka,
Bo jak do wojska - to z piosenką iść!

Ref.

Bo próżne wszelkie udawania,
Do wojska gdy się powołanie,
Do wojska powołanie wielkie gdy się ma -
Tak było i z piosenką -
Dziś starczy skinąć ręką
Do wojska z końca świata, też by szła i szła!

I duma ją rozpiera,
Że nawet sam Generał -
Ją osobiście zna!


Piosenka z repertuaru Maryli Rodowicz, którą ona zaprezentowała na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w 1971 roku. Weszła w jej album "Wyznanie" (1972). Na melodię tej piosenki napisana znana piosenka rosyjska "Wróczyłem się do Odessy".

Песенка из репертуара Марыли Родович, представленная ей на Фестивале солдатской песни в Колобжеге в 1971 году. Вошла в ее альбом "Признание" (1972). На мелодию этой песни сочинена известная русскоязычная песенка "Вернулся я в Одессу".


Подстрочный перевод:

Когда песенка шла в армию (Призыв)

Музыка: Катажина Гаэртнер
Слова: Ежи Клейны

Ах, почему ветер с рассвета поет,
Отчего в лесах напевают деревья?
Песенка в долгую дорогу выступает – раз и два!
Песенка перед комиссией предстанет,
Потому что в армию у нее призыв,
Великий призыв в армию у нее.

Там за нее возьмутся врачи,
И там сначала выяснится,
Все ли замечательно и все ли подходит?
Перед ними ничего не утаить,
Слушают, как бьется ее сердце,
И – марш в армию! Категория "А"!

Припев:
Когда песенка шла в армию,
То пела вся Польша,
Ведь песенка шла в армию, как на первый бал.
Играли крылья самолетов,
Даже в танке пел мотор,
На стрельбы шла с пехотой – целься и пли!

На службе была днем и ночью,
И живет играючи.
Как будто в служила армии уж давно.
А на вокзале вместо того, чтобы плакать,
Девушка поет парню,
Ведь раз в армию – то с песенкой идти!

Припев.

Ведь напрасны все притворства,
Когда в армию призыв,
Когда в армию великий призыв.
Так было и с песенкой -
Сегодня достаточно махнуть рукой,
В армию с конца света тоже бы шла и шла!

И гордость ее распирает,
Что даже сам Генерал -
Ее лично знает.

Перевод a-pesni, 11.1.2010