Do broni
(К оружию!)


Muzyka: Witold Lutosławski
Słowa: Aleksander Maliszewski

Bracie z dolin, bracie z Karpat,
długoś czekał, rwał się, szarpał
pod kulami, pod batami niczym zwierz,
ciągle padał ktoś pod ciosem,
ciągle: dołącz, gódź się z losem,
trzeba było, taki rozkaz, sam to wiesz!

Do broni! Do broni! Do broni!
Ojczyzno, czas! do walki synów budź!
Do broni! Do broni! Do broni!
Warszawa! Kraków! Gdynia! Poznań! Łódź!
By wolność zdobyć w krwawym trudzie,
równość, braterstwo wszystkich ludzi
Do broni! Do broni! Do broni!

Dzisiaj nasze święto święcim,
za Palmiry, za Oświęcim
i za krew, co wsiąkła w bruki wszystkich miast,
za milczących bohaterów
pod kolbami rewolwerów
i tych, którym płuca rwał dławiący gaz.

Do broni! Do broni! Do broni!..

Już się zaczął krwawy pościg
bez wytchnienia, bez litości,
pruj ciosami, szyj seriami celnych kul,
czy to w słoncu, czy wśród błota
naszą linią Maginota
każdy kamień, każde drzewo, każdy mur!

Do broni! Do broni! Do broni!..

Gniew już wezbrał siłą taką,
rwie z ataku do ataku,
by huragan z naszej ziemi wroga zmiótł;
w grzmotach sztandar się rozwinie:
nie zginęła i nie zginie!
póki żyje, póki walczy polski lud!

Do broni! Do broni! Do broni!..

http://www.poema.art.pl/site/itm_84934.html


Песня польского Сопротивления 1939-45 гг. Судя по интонации, скорее всего, написана в первые дни Варшавского восстания.


Подстрочный перевод:

К оружию!

Брат с долин, брат с Карпат,
Долго же ты ждал, рвался, терзался
Под пулями, под палками, словно зверь.
Постоянно падал кто-то под ударом,
Постоянно: "присоединись, смирись с судьбой,
нужно было, такой приказ, сам понимаешь"!

К оружию! К оружию! К оружию!
Отчизна, час настал! Буди сынов к бою!
К оружию! К оружию! К оружию!
Варшава! Краков! Гдыня! Познань! Лодзь!
Чтобы свободу добыть кровавым трудом,
равенство, братство всех людей.
К оружию! К оружию! К оружию!

Сегодня празднуем наш праздник,
за Пальмиры, за Освенцим
и за кровь, что впиталась в мостовые всех городов,
за героев, молчавших
под рукоятками револьверов
и тех, которым легкие рвал удушающий газ.

К оружию! К оружию! К оружию!...

Уже началась кровавая погоня
без передышки, без пощады,
рассекай ударами, шей очередями метких пуль,
будь то на солнце, будь то среди грязи,
наша линия Мажино -
каждый камень, каждое дерево, каждая стена!

К оружию! К оружию! К оружию!..

Гнев уже поднялся с такой силой,
несется от атаки к атаке,
чтобы ураганом с нашей земли врага смел;
среди громов развевается знамя:
не погибла и не погибнет!
Пока живет, пока сражается польский народ!

К оружию! К оружию! К оружию!..

Перевод Павла Шехтмана, 24.8.2008