Hymn Szarych Szeregów
(Гимн Серых шеренг)


Słowa i muzyka: Tomasz Jaźwiński "Julek"

I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami
I będzie Bóg nad nami i będzie Naród z nami...
I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast polami
I będziem równać w prawo, szarymi szeregami.

Gdy cisną nam wyzwanie z Zachodu i ze Wschodu,
Ruszymy do pochodu. Zawisza miecz nam poda,
Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami
I iść będziemy w ogień szarymi szeregami.

Rozniosą się fanfary echami wysokimi
Hen po piastowskiej ziemi szumami husarskimi.
Za nami pójdzie Naród z orłem, ze sztandarami
Powiedziem go szpalerem szarymi szeregami.

I będziem Gmach budować rycerskim zwykłym bojem,
Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju.
I będzie Polska młodą - my będziem Polakami
I staniem w straż przed Gmachem szarymi szeregami...

I iść będziemy z Polską szarymi szeregami
I będzie Bóg z nami - i będzie Naród z nami...
I będziem trwać - kamienie - wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy Młodych szarymi szeregami... (bis)

1943

http://www.poema.art.pl/site/itm_84940.html


Гимн "Серых шеренг" - ушедшего в конспирацию (с 27 сентября 1939 по 18 января 1945) Союза Харцерства Польского (польских скаутов). Из рядов "Серых шеренг" вышли знаменитые батальоны Варшавского восстания 1944 г. "Зощька" и "Парасоль", а также батальон "Вигры".

Томаш Яжвиньский (1925–1943, псевдоним "Юлек") - основатель и первый командующий "Завиши", младшего возрастного состава "Серых шеренг", молодежи от 12 до 15 лет ("Zawisza", в честь легендарного польского рыцаря Завиши Чарного), а также редактор одноименного журнала. Убит фашистами.Значок "Серых шеренг" - скаутская лилия с вензелем "Сражающаяся Польша" ("Polska Walcząca"), так называемым "якорем" ("kotwica")Подстрочный перевод:

Гимн "Серых шеренг"

И мы пойдем по Польше серыми шеренгами,
И будет Бог над нами, и будет Народ с нами…
И будем идти, как гимны, сквозь деревни, сквозь города, полями,
И будем равняться направо серыми шеренгами.

Когда бросят нам вызов с с Запада и с Востока,
Ринемся в поход. Завиша подаст нам меч,
Застучит земля мощно железом гусениц
И пойдем в огонь серыми шеренгами.

Раздадутся фанфары громким эхом,
Там, по пястовской земле, гусарскими шумами.
За нами пойдет Народ с орлом, со знаменами
Поведем его в ряд серыми шеренгами.

И будем Дом строить рыцарским обычным боем,
Отворим шире двери для труда, для Мира.
И будет молодая Польша – мы будем поляками
И встанем на страже перед Домом серыми шеренгами...

И пойдем с Польшей серыми шеренгами,
И будет Бог с нами - и будет Народ с нами...
И будем стоять, как камни, вдоль дорог указателями
И будем вести молодых серыми шеренгами...

Перевод Павла Шехтмана, 23.8.2008WARIANT


I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami
I będzie Bóg nad nami, i będzie Naród z nami.
I będziem iść jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

Gdy rzucą nam wezwanie ze wschodu i zachodu
Ruszymy do pochodu Zawisza miecz nam poda.
Zabębni ziemia twardo gąsienic kopytami
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

I będziem gmach budować harcerskim zwykłym bojem
Otworzym w szerz podwoje dla trudu, dla pokoju.
I będzie Polska młoda my będziem Polakami
I staniem – straż – przed gmachem Szarymi Szeregami.

Wielka Gra – Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 1939-1945, wyd. Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej, Londyn 1974 r.