Idą leśni
(Идут партизаны)


Muzyka: Jerzy Wasowski
Słowa: Jerzy Jurandot

Nie ma nikt na świecie domu jak my mamy.
Jest zielony w lecie, w zimie śnieżnobiały.
Mamy dach z gałęzi, z mchu miękkiego łóżko,
Lampą jest nam księżyc ponad leśną dróżką.

Idą, idą leśni, kompas mają z gwiazd.
Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden las.
Idą, idą leśni, drogę leśnym daj,
Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. /bis

Górą chmurka płynie, ptak na niebie tańczy,
Dołem przez gęstwinę idą partyzanci,
Drapieżniki leśne, wilków złych wataha,
Żandarm wejść tu nie śmie i SS ma stracha.

Idą, idą leśni...

http://requiem44.blog.onet.pl


Pieśnia z powojennej sztuki Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota "Ballada o tamtych dniach".

Песня из послевоенной пьесы Стефании Гроджиньской и Ежи Юрандота "Баллада о тех днях".


Подстрочный перевод:

Идут партизаны

Нет на свете дома, как у нас.
Летом он зеленый, зимой белоснежный.
У нас крыша из веток, кровать из мягкого мха,
Лампа нам – месяц над лесной дорожкой.

Идут, идут партизаны, компасом им звезды,
Никто не слышит песни, только лес один.
Идут, идут партизаны, дай партизанам дорогу,
Там, где мы – там вольный край. /bis

Вверху плывет облачко, в небе пляшет птица,
Долом сквозь чащу идут партизаны,
Хищники лесные, злых волков стая,
Жандарм войти сюда не смеет, и СС боится.

Идут, идут партизаны…

Перевод Павла Шехтмана, 28.4.2009