Marsz kompanii K-3
(Марш роты K-3)


Muzyka: Jan Pogorzelski
Słowa: Leszek Kołodziejczyk

Do szturmu nam grają granaty,
Szrapnele nad nami się rwą,
Wybijają takt armaty
I jak werble kule grzmią.
Tych ogni dalekich różaniec
Oświetla sczerniałą twarz.
Pod ten ogień, na ten szaniec!
To jest żywioł, żywioł nasz.

Bo nasza kompania
Do ataku zawsze rwie,
Bo nasza kompania
Z wszystkich przeszkód śmieje się.
Gdy wroga dopadnie,
To aż cała ziemia drży,
Po tym każdy wnet odgadnie,
Że to bije się K-3!

Nasz szlak cały potem zalany,
Na drogach zakrzepła lśni krew.
A my naprzód w świat nieznany,
A na ustach jeno śpiew.
Służewiec, Czerniaków, Mokotów
I Chojnów pamięta bój,
Pośród ulic, domów, płotów
Zawsze naprzód, nigdy stój!

Bo nasza kompania...

Już słońce wolności nam wschodzi,
Do czynu już brzmi złoty róg.
Pośród świeżej krwi powodzi,
Poprzez gruzy prowadź Bóg!
A jeśli kto padnie wśród boju,
Niech słodko o Polsce śni,
Niech go wieczny sen ukoi
I matczyne drogie łzy.

Bo nasza kompania...

1944

http://www.poema.art.pl/site/itm_117651.html


Песня Варшавского восстания 1944 г.


Подстрочный перевод:

Марш роты К-3

К атаке нам играют гранаты,
Шрапнели над нами рвутся,
Выбивают такт пушки
И как барабаны пули гремят.
Этих далеких огней румянец
Освещает почерневшее лицо.
Под этот огонь, на это укрепление!
Такова стихия, наша стихия.

Ведь наша рота
В атаку всегда рвется,
Ведь наша рота
Над всеми препятствиями смеется.
Когда врага настигнет,
То аж вся земля дрожит,
Тут каждый сразу догадается,
Что это бьется К-3!

Весь наш путь залит потом,
На дорогах запекшаяся сверкает кровь.
А мы - вперед в неизвестность,
И на устах только песня.
Служевец, Черняков, Мокотов
И Хойнов помнят бой,
Средь улиц, домов, изгородей
Всегда вперед, никогда не останавливайся!

Ведь наша рота...

Уже солнце свободы нам всходит,
На подвиг уже трубит золотой рог.
Среди свежей крови проводит,
Через руины веди нас, Боже!

А если кто падет среди боя,
Пусть видит сладкие сны о Польше,
Пусть его успокоит вечный сон
И дорогие материнские слезы.

Ведь наша рота...

Перевод Павла Шехтмана, 23.8.2008