Marsz Pierwszego Korpusu
(Марш Первого корпуса)


Muzyka: Aleksander Barchacz
Słowa: Adam Ważyk

1. Spoza gór i rzek
wyszliśmy na brzeg,
czy stąd niedaleko już
do grających wierzb, malowanych zbóż?

Wczoraj łach, mundur dziś!
Ściśnij pas, pora iść!
Ruszaj, Pierwszy Korpus nasz,
spoza gór i rzek na zachód marsz!

2. Czekaj, Maryś, nas,
niedaleki czas,
gdy zmora przepadnie zła,
będzie radość, aż błyśnie w oku łza.

Nie płacz, Maryś, nie!
Nie powtórzy się!
Ruszaj, Pierwszy Korpus nasz,
Salut daj na wschód! Na zachód marsz!

3. Będzje wielka Rzecz,
Pospolita Rzecz,
potęga wyrośnie z nas
na pochwałę wsi, na pochwałę miast.

Na spotkanie dniom
szklany stanie dom.
Ruszaj, Pierwszy Korpus nasz,
ро tę wielką Rzecz na zachód marsz!





Marsz Pierwszego Korpusu był podczas drugiej wojny światowej jedną z najpopularniejszych pieśni wśród żołnierzy wszystkich jednostek Wojska Polskiego na terenie ZSRR. Autorem tekstu jest Adam Ważyk (1905—1982), poeta i tłumacz, melodię zaś skomponował Aleksander Barchacz, chórmistrz i kompozytor. Melodia ta została zaczerpnięta z wcześniej napisanego przez kompozytora instrumentalnego Marsza Aliantów.

Maria Wacholc. Śpiewnik polski. Wydanie I. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza «Impuls».


«Марш Первого корпуса» был во время Второй Мировой войны одной из самых популярных песен у солдат всех частей Войска Польского на территории СССР. Автор текста – Адам Важик (1905-1982), поэт и переводчик, мелодию написал Александр Бархач, хормейстер и композитор. Мелодия основана на ранее им написанном инструментальном «Марше Союзников».


Подстрочный перевод:

Марш Первого корпуса

1. Из-за гор и рек
вышли мы на берег,
далеко ли отсюда уже
до играющих верб, расписных колосьев?

Вчера в рванье, сегодня в мундире!
Затяни ремень, пора идти!
Вперед, наш Первый Корпус,
из-за гор и рек марш на запад!

2. Жди, Марыся, нас,
недалек тот час,
когда кончится злой кошмар,
будет радость, аж блеснет в глазу слеза.

Не плачь, Марыся, нет!
Это не повторится!
Вперед, наш Первый Корпус,
Дай салют на восток! Марш на запад!

3. Будет великая Польша,
Речь Посполита,
Мощь вырастет из нас
на радость селам, на радость городам.

На встречу днем
Стеклянный встанет дом.
Вперед, наш Первый Корпус,
за эту великую Польшу на запад марш!

Перевод a-pesni, 21.8.2008