Natalia
(Наталья)


Słowa i muzyka: Wacław Bojarski "Marek Zaleski"

Raz Batalion Uderzenia,
Kiedy walił poprzez wieś, poprzez wieś,
Wychyliła się z okienka
Panienka, panienka
W piersi twarda, w sercu miękka
l westchnienie ku nim śle.

Więc Batalion Uderzenia,
Kiedy walił poprzez wieś, poprzez wieś,
Śpiewał chórem, śpiewał chórem
Na Natalii pięknej cześć:

O, Natalio, o, Natalio!
Bez pamięci cię uwielbia nasz batalion.
O, Natalio, o, Natalio!
Pachniesz wiatrem, szumem leśnym i konwalią.
O, Natalio, o, Natalio!
To się musi skończyć raz -
Wybierz wreszcie kogoś z nas,
l potraktuj go na serio.
l nad wdzięków twych imperium
Zapanować komuś daj!

Panna dłonie załamała:
Jak jednemu serce dam, serce dam,
Gdy się także kocham w reszcie?
Ach, wierzcie mi, wierzcie,
W sercu swym batalion zmieszczę,
Wszystkim wam całusa dam.

Więc Batalion Uderzenia,
Kiedy przeszedł poprzez wieś, poprzez wieś,
Brzmiało echo, brzmiało echo
Na Natalii pięknej cześć:

O, Natalio, o, Natalio...

1943

http://www.poema.art.pl/site/itm_117657.html


Песня польского Сопротивления 1939-44 гг.


Подстрочный перевод:

Наталья

Раз ударный батальон
Шел через деревню, через деревню,
Высунулась из окошка
Паненка, паненка
С упругой грудью, с мягким сердцем
И посылает им вздох.

И ударный батальон,
Когда шел через деревню, через деревню,
Пел хором, пел хором
В честь прекрасной Натальи:

О, Наталья, о, Наталья!
Без памяти тебя любит наш батальон.
О, Наталья, о, Наталья!
Ты пахнешь ветром, шумом леса и ландышем.
О, Наталья, о, Наталья!
Это должно кончиться однажды -
Выбери, наконец, кого-нибудь из нас
И отнесись к нему всерьез.
И царством твоих прелестей
Овладеть кому-нибудь дай!

Панна руки заломила:
Как одному сердце дам, сердце дам,
Когда люблю и остальных?
Ах, поверьте мне, поверьте,
В сердце моем весь батальон вместится,
Всем вам поцелуй дам.

И когда ударный батальон
Прошел через деревню, через деревню.
Звучало эхо, звучало эхо
В честь прекрасной Натальи:

О, Наталья, о, Наталья!..

Перевод Павла Шехтмана, 23.8.2008