DO BRONI W SZEREGACH A.K.
Plakat Powstania Warszawskiego, sierpień 1944 r.

К ОРУЖИЮ В РЯДЫ А.К.
Плакат Варшавского восстания, август 1944 г.