W WALCE - ODWET ZA KREW TYSIĘCY POLAKÓW
Polski plakat drugiej wojny światowej

В БИТВЕ - ОТВЕТ ЗА КРОВЬ ТЫСЯЧ ПОЛЯКОВ
Польский плакат Второй Мировой войны