Piosenka
(Песенка)


Muzyka: NN
Słowa: Janusz Kozłowski

Zasmuciła się piosenka,
pośród zgliszcz i ruin płynie.
Na ulicy granat pęka,
pada chłopak przy dziewczynie.

Ale słowa gonią dalej
o dziewczynie i piosence,
by znów w gruzy dom się zwalił
i ktoś znowu zginął w męce.

Leć, melodio, leć najkrwawsza
ulicami mej stolicy.
Będziesz z nami już na zawsze
nad Powstaniem dymem wisieć.

Za dziewczynę ukochaną,
za piosenkę tę jedyną,
nie strach przeciw czołgom stanąć,
nie tak trudno młodo ginąć.

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г.


Подстрочный перевод:

Песенка

Опечалилась песенка,
Плывет среди пепелищ и руин.
На улице взрывается граната,
Падает парень рядом с девушкой.

Но слова бегут дальше
о девушке и песенке,
чтобы снова в развалины превратился дом,
и кто-то снова погиб в муках.

Лети, мелодия, лети, кровавейшая,
улицами моей столицы.
Будешь с нами уже навсегда
над Восстанием дымом висеть.

За любимую девушку,
за песенку эту единственную,
не страшно против танков встать,
не так тяжело погибать молодым.

Перевод Павла Шехтмана, 24.8.2008