Okupacyjna świnia
(Окупационная свинья)


Tradicyjna ballada okupacyjna

Hej tam pod Krakowem
Rwąca Wisła płynie.
Rozwaliła nam się świnia
Na polskiej krainie,
Na polskiej krainie.

Jak się podpasie,
Przyjdą lepsze czasy.
Zabijemy pałą świnię,
Narobim kiełbasy,
Narobim kiełbasy.

Temi kiełbasami
Według denatury
Wytrujemy wszystkie polskie
Prusaki i szczury,
Prusaki i szczury.

Wariant z filmu "Zakazane piosenki" (1946)


Песня польского Сопротивления 1939-44 гг.

Фрагмент фильма "Zakazane piosenki" с этой песней - см., например,
http://www.youtube.com/watch?v=sm1d2XNGLpI&feature=related.


Подстрочный перевод:

Оккупационная свинья


Эй, там под Краковом,
Быстрая Висла течет.
Развалилась у нас свинья
На польской земле,
На польской земле.

Как отъестся,
Настанут лучшие времена -
Забьем дубиной свинью,
Наделаем колбасы,
Наделаем колбасы.

Этими колбасами,
Под самогонку,
Вытравим всех польских
Тараканов и крыс,
Тараканов и крыс.

Перевод Павла Шехтмана, 11.8.2008