Warszawo ma
(Моя Варшава)


Autor nieznany, na melodię tradicyjnej pieśni żydowskiej

Warszawo ma, o Warszawo ma,
Wciąż płaczę gdy ciebie zobaczę,
Warszawo, Warszawo ma!

Tam w getcie głód, i nędza, i chłód,
I gorsza od głodu, od chłodu,
Tęsknota, Warszawo ma!

Przez mur przekradam się
I biegnę tu jak zgoniony pies!
Choć tropi mnie pan władza,
Żandarm, Gestapo i SS.

Warszawo ma,
Patrz, w oku mym łza,
Bo nie wiem czy jeszcze zobaczę cię jutro,
Warszawo ma.

Przez mur przekradam się
I biegnę tu jak zgoniony pies!
Choć tropi mnie pan władza,
Żandarm, Gestapo i SS.

Warszawo ma,
Patrz, w oku mym łza,
Bo nie wiem czy jeszcze zobaczę cię jutro,
Warszawo ma...

Choć tropi mnie pan władza,
Żandarm, Gestapo i SS...

Warszawo ma,
Patrz, w oku mym łza,
Bo nie wiem czy jeszcze zobaczę cię jutro,
Warszawo ma...

Wariant z filmu "Zakazane piosenki" (1946)


Варшавская песня времен германской оккупации Польши (1939-1944 гг.), на еврейский мотив. В исполнении Зофьи Мрозовской вошла в фильм "Zakazane piosenki" (1946) - фрагмент с песней см. http://www.youtube.com/watch?v=24OdZHdiPSY&feature=related.


Подстрочный перевод:

Моя Варшава


Моя Варшава, о, моя Варшава,
Все время плачу, когда тебя вижу,
Варшава, моя Варшава!

Там в гетто голод, и нищета и холод
И хуже голода и холода -
Тоска, моя Варшава.

Через стену пробираюсь
И бегу здесь, как загнанный пес.
Выслеживает меня полицай,
Жандарм, гестапо и СС.

Моя Варшава,
Смотри, в глазах у меня слеза,
Потому что не знаю, увижу ли тебя еще завтра,
Моя Варшава.

Через стену пробираюсь
И бегу здесь, как загнанный пес.
Выслеживает меня полицай,
Жандарм, гестапо и СС.

Моя Варшава,
Смотри, в глазах у меня слеза,
Потому что не знаю, увижу ли тебя еще завтра,
Моя Варшава...

Выслеживает меня полицай,
Жандарм, гестапо и СС...

Моя Варшава,
Смотри, в глазах у меня слеза,
Потому что не знаю, увижу ли тебя еще завтра,
Моя Варшава...

Перевод a-pesni, 10.8.2008