Blałe orlę
(Белые орлы)


Słowa: Wincenty Pol

Mnóstwo ludzi przed gospodą,
Tańczy młodzież rżnie muzyka,
Bywaj zdrowa mi jagodo,
Jutro siędziem na konika.

А jagoda, а kochanie,
Smutno w tańcu nań spoziera,
То chce śpiewać, to znów stanie
I fartuszkiem łzy ociera.

Zatrzymała wszystkie pary:
I skinęła ku Warszawie;
Во z Warszawy wracał prawie
Z nowinami Bartosz stary.

А gdy spostrzegł ponad drogą
Takie tany, potrząsł głową
I pogroził skrzypkom srogo,
A do chłopców rzekł surowo:

"Dajcie pokój pustej wrzawie,
Bo dziś dzieci wielkie święto,
Dziś okopy przy Warszawie
Z nabożeństwem sypać jęto.

"А i owo Bóg wysoki
Wielkie cuda nam zwiastuje;
Patrzcie! patrzcie na obłoki,
Co tam z chmur się ukazuje?

"Wczak to, dzieci, orlę nasze!
Polskich królów orlę one,
Oto patrzcie, jakże ptaszę
Srogo piersi ma skrwawione!"

"Prawda, prawda!" lud zawoła,
Niechaj będzie pochwalony!
Codźwa ojcze do kościoła,
А wy, chłopcy, bijcie w dzwony.

I już niebo poszarzało,
Znikł z przed oczu orzeł białyу,
А lud jeszcze klęczał cały
I psów wycie się ozwało...

I nazajutrz о tym cudzie
O mil kilka powiadano:
"Za Kościuszki — rzekli ludzie —
Orlę takie już widziano".

"Wielka, wielka wolna będzie!
Oj, niejeden Moskal zginie;
Lecz i orlę krwią opłynie,
W Polsce mogił nam przybędzie!"
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. Nr. 97.


Песня на стихотворение поэта Винсента Поля (Wincenty Pol, 1807-1872), участника Ноябрьского восстания 1830-1831 гг.


Ноябрьское восстание 1830-1831 гг. в Польше
(Powstanie Listopadowe)


В 1829-30 гг. по Европе прокатилась волна восстаний: в 1829 г. Греция добилась автономии от Турции, 1830 г. - июльская революция в Париже и бельгийское восстание против голландского господства.

29 ноября 1830 г. в Варшаве группа повстанцев из Школы пехотных подхорунжих во главе с подпрапорщиком Петром Высоцким атаковала резиденцию наместника Польши великого князя Константина Романова, но князю удалось бежать. В городе установилась диктатура генерала Юзефа Хлопицкого. 13 декабря 1830 г. сейм призвал к народному восстанию, однако Хлопицкий отказался подписать призыв. 25 января 1831 г. сейм объявил об отмене подчинения Польши русскому императору.

Польша (та ее часть, что входила в состав Российской империи) имела на тот момент самостоятельную регулярную армию численностью 27 тыс. человек при 97 орудиях. После мобилизации армия выросла до 57 тыс. человек и 140 орудий. Российский император Николай I двинул против Польши армию в 115 тыс. человек при 336 орудиях. 26 мая 1831 г. польские войска были разбиты под Остролекой, от польской армии осталось 52 тыс. 6 сентября пала Варшава. Основная часть сохранившихся польских войск 5 октября ушла в Пруссию. До 9 октября сопротивлялся Модлин, до 21 октября - Замостье. После разгрома восстания началась "Великая эмиграция" - порядка 8-9 тыс. поляков покинули край.