Modlitwa codzienna
(śpiewana po kościołach)
Ежедневная молитва
(поется в костелах)

Słowa: Ks. Antoniewicz

Boże Ojcze - Twoje dzieci
Płaczą, żebrzą lepszej doli,
Rok po roku marnie leci,
Му w niewoli, my w niewoli!

Słowa Twoje nas uczyły:
"Każdy włos nasz policzony",
Boże! policz te mogiły,
Те płaczące matki, żony.

Му już tyle łez przelali,
Że nią zmyte ojców grzechy,
My już tyle łez spłakali,
Że nie stanie łez pociechy.

Boże! patrz, my na kolana
Ścielem Ci się dziś w pokorze:
Polska łzami, krwią zalana —
Krwią i łzami — wskrześ ją Boże!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. Nr. 2.