Do Kampinosu
(В Кампинос)


Jeszcze Polska nie zginęła,
Gdyśmy wyszli cali,
Gdy do ręki broń dostaniem,
Będziem wroga prali.

Marsz, marsz, do lasu,
Bóg nam da zwycięstwo!
Co wszczęła rozpacz,
To dokona męstwo.

Styzceń 1863. Po zarządzeniu przez władze rosyjskie branki młodzieży polskiej do armii carskiej, zbliżał się wybuch Powstania Styczniowego. Młodzi Polacy uciekający do Puszczy Kampinoskiej, ułożyli i śpiewali pieśń pt. Do Kampinosu.

Kalendarium “Mazurka Dąbrowskiego” (1797-2006) / Nasza ROTA, 2007, №2.


Переделка "Мазурки Домбровского" (там же см. ноты), сложенная накануне польского январского восстания 1863-64 гг. молодежью, скрывающейся от призыва в царскую армию в Кампиноской пуще. Объявление призыва поляков в российскую армию приблизило восстание.