Hymn do Bałtyku
(Гимн Балтике)


Muzyka Feliksa Nowowejskiego
Słowa Stanisława Rybki

Wolności słońce pieści lazur,
Łódź nasza płynie w świata dal,
Z okrętu dumnie polska flaga
Uśmiecha się do złotych fal.

I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz ty,
Во о twe wody szmaragdowe
Plynęla krew i nasze łzy.
Во о twe wody szmaragdowe
Plynęla krew i nasze łzy.

Strażnico naszych polskich granic,
Już dala brzmi zwycięski śpiew
I nie oddamy cię Bałtyku,
Zamienisz ty się pierwej w krew.

I póki kropla jest w Bałtyku...

Płyń, polska floto, рłyń na krańce,
Powita cię uchodziec brat,
Twa flaga dumnie niech powiewa,
Wolność i sławę niosąc w świat.

I póki kropla jest w Bałtyku...

Nad morzem krążył orzeł biały
I ochrzcił fale własną krwią.
Pomorskie fale rozbrzmiewają
Nad brzegiem morza piosnką tą:

I póki kropla jest w Bałtyku...

W 1918 roku odzyskaliśmy niepodleglość, а wraz z nią - dostęp do morza. Było to doniosłe wydarzenie w naszych dziejach. W następnym roku powstał Hymn do Baltyku. Do slów Stanisława Rybki, oficera powstania wielkopolskiego 1918 i autora wierszy patriotycznych - muzykę skomponował słynny już wówczas twórca Roty, Feliks Nowowiejski. Utwór początkowo nosił tytuł Nasz Bałtyk - Hymn polskiej floty - op. 38 nr 3. (Później zastosowano skrócony tytuł Hymn do Baltyku) Jeszcze przed napisaniem Roty (1910), Nowowiejski odniósł międzynarodowy sukces swoim oratorium Quo vadis (1917), które stało się najsłynniejszym oratorium w całych dziejach muzyki polskiej. Вуł on również twórcą wielu innych, hymnicznych pieśni patriotycznych.

***

Feliks NOWOWIEJSKI (1877-1946), kompozytor, organista-wirtuoz, dyrygent, pedagog, publicysta, dzialacz narodowy pochodzący z Warmii. Największym jego sukcesem międzynarodowym było oratorium Quo vadis (1907, wg. Н. Sienkiewicza), które stało się najsłynniejszym wśród wszystkich oratoriów kompozytorów polskich. Na trwałe weszła też do repertuaru jego opera Legenda Baityku (1924). Wśród wielu pieśni patriotycznych Nowowiejskiego największy rozgłos zdobyła Rota (1910, sł. М. Konopnickiej) i Нуmn bo Bałtyku (1919, sł. St. Rybka)

Stanisław RYBKA “Marius" (1884-1937), autor wierszy i powieści о tematyce patriotycznej, oficer powstania wielkopolskiego z 1918 roku; napisał tekst Hymnu do Bałtyku (1919 muz. F. Nowowiejskiego).

Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.