Nr. 10.

Jeszcze Polska nie zginęła
(Dn. 4 grudnia 1830)
Еще Польша не сгинула
(Дня 4 декабря 1830)

Słowa: Stefan Witwicki

Jeszcze Polska nie zginęła -
Kiedy my żyjemy.
Со nam оbса moc wydarła,
Mocą odbierzemy.

Co wszczęła rozpacz,
То dokona męstwo.
Marsz, marsz Polacy,
Da nam Bóg zwycięstwo!

Ojczyzna z grobu wstająca,
Woła do swych dzieci:
Kto mój syn, kto prawy Polak,
Niech dо boju leci!

O matko nasza!
О Ojczyzno święta!
My twoje dzieci,
My skruszym twe pęta.

Za wolność, za kraj rodzinny
Spieszmy dо oręża!
Wszak bracia niewelka liczba.
Lecz męstwo zwycięża.

Honor i chwała
Są przy naszej stronie,
Słodko jest zginąć
W Ojczyzny obronie!

O ziemio naszych pradziadów!
Ziemio krwią ich zlana!
Jużeś nasza, już obcego
Мieć nie będziesz Pana.

Do broni, Bracia!
Do broni! dо broni!
Pod świętym znakiem
Orła i Pogoni!

Przy odwadze niebezpieczeństw
Żadnych się me straszym;
Ufność w wodzu, Jedność, Zgoda,
Będzie hasłem naszym!

Co wszczęła rozpacz,
То dokona męstwo,
Marsz, marsz Polacy! -
Da nam Bóg zwycięstwo.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песня Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831), восходящая к "Мазурке Домбровского" (1797).