Nr. 51.

Marsz Legii litewsko-wołyńskiej
(Na nutę: Nad strumykiem przy krzewinie)
Марш литовско-волынского легиона
(На ноты «Над ручьем у кустарника»)

Słowa: Franciszek Kowalski

Dajej bracia wszyscy razem!
Słońce świecić nam zaczyna;
Dzielną dłonią i żelazem
Rozpędzimy Moskwicyna -

Zwłoka, zwłoka, rzecz to stara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Marsz do Brześcia, Uściługa!
Skruszmy braci swych niewołę,
Tam czekają nas z za Buga,
Litwa, Wołyń i Podole.

Moskwa próżna dla nas mara —
Dalej na koń, za mną Wiara!

Wszak to piękne znane raje,
Które przemoc nam wydarła;
Ach! te nasze, nasze kraje,
Podłym wrogom wydrzem z gardła.

Naszych klęsk przebrana miara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Naszych trudów kres już blizki —
Tam jest szczęście i dostatek!
Tam czekają nas uściski
Żon, kochanek, ojców, matek.

Tam rozkoszy naszej czara,
Dalej na koń, za mną Wiara!

Z chorągiewką wiatr swawoli,
Brzęczy szabla, konik tańczy!
Śpieszmy i na naszej roli
Zdepczmy, zgniećmy tłum szarańczy;

Zwłoka, zwłoka, rzecz to stara,
Dalej na koń, za mną Wiara!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Франтишек Ковальский (1799-1862) - поэт, автор песен Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). См. его же "Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich".