Nr. 37 а.

Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich
(Песнь литовско-волынских легионеров)

Słowa: Franciczek Kowalski

Нej! Wołyńce, Ukraińce,
Dalej na koń wszyscy!
Żwawo, żywo, nie leniwo,
Bracia nasi blizcy!

Kto w lenistwie żyje,
Tego we dwa kije:
Łupu, cupu, cupu, łupu,
Tego we dwa kije.

Wy Litwini i Żmudzini!
Łączcie się w gromady,
Dalej w szyki, łap za piki,
Marsz za nami w ślady.

Kto jak baba gnije — i t. d.

Podolacy, jacy tacy,
Dalej dо pałasza.
Niech biegusy ruszą kłusy,
Tam gdzie ziemia nasza.

Kto się przed nią kryje — i t. d.

Marsz do Słucka, Mińska, Łucka,
Wilna i Kamieńca!
Na swej grzędzie, bijmy wszędzie,
Wroga odszczepieńca.

Kto go nie pobija — i t. d.

W tamtym kraju, gdyby w raju,
Wolność nam zabłyśnie,
Tam dziewczyna, jak malina,
Słodko nas uściśnie.

А kto bez niej żyja — i t. d.

Gdy Ojczyzna, piękna, żyzna,
Zyska swe granice,
Wtedy z koni, szabla z dłoni —
I łap za szklanice.

А kto teraz pije — i t. d.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На основе песенки "Pije Kuba". Франтишек Ковальский (1799-1862) - поэт, автор песен Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). См. его же "Marsz Legii litewsko-wołyńskiej".