Nr. 37.

Pije Kuba
(Пьет Куба)


Pije Kuba do Jakóba,
Jakób do Michała,
Pijesz ty, piję ja,
Kompanija cała.

А kto nie wypije,
Tego we dwa kije,
Łupu cupu, cupu łupu,
Tego we dwa kije.

Dawniej panie, choć w żupanie,
Szlachcic złoto dźwiga,
Dzisiaj kuso, ścięto, spięto,
А w kieszeni figa.

Kto bez grosza żyje i t. d.

Koroneczki, perełeczki,
Miała pani sama,
Dziś szynkarka i kucharka
Chodzi jakby dama.

Kto nad stan swój żyje i t. d.

Indyk z sosem, zraz z bigosem
Jadły dawne pany,
Dziś ślimaki i robaki
Jedzą jak bociany.

Kto żabami żyje i t. d.

Tyż Polakiem i ja takim,
W tem jest nasza chwała,
Wiwat ja, wiwat ty,
Kompania cała.

А kto nie wypije i t. d.

Pili nasi pradziadowie,
Каżdy wypił czarę,
Jednak głowy nie tracili,
Во pijali в miarę.

Kto nad miarę pije i t. d.

Pili nasi pradziadowie,
Nie byli pijacy,
Вуli mężni, pracowici,
Bądźmyż i my tacy.

А kto nie wypije i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На основе этой застольной песенки написаны повстанческие "Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich" Франтишка Ковальского (там же см. ноты), "Pieśń wojenna" (Niemasz bracie nic na świecie...) и "Ej pił Kuba do Jakóba".