Nr. 37 с.

Ej pił Kuba do Jakóba
(Эй, пил Куба до Якова)


Ej, pił Kuba do Jakóba,
Jakób do Michała,
Wiwat Polska, Ruś i Litwa,
Wiwat Polska cała!

А kto nie wypije,
Tego we dwa kijе.
Łupu-cupu, cupu-łupu,
Tego we dwa kije.

Krzyżak dławi nas w Poznańskiem
Naszym chlebem żyje,
Na pohybel więc Krzyżakm
Drugi kielich рiję.

А kto nie dotrzyma,
Tego czart niech ima,
Łupu-cupu, cupu-łupu,
Tego czart niech ima.

Moskal znowu zdziera pasy
Z szlachty, mieszczan, kmieci,
Więc na iego zadławienie
Piję kielich trzeci.

А kto nie wysączy,
Na Sybirze skończy,
Łupu-cupu, cupu-łupu,
Na Sybirze skończy.

Polska — matka, Litwa — córa,
I Ruś nam nie obca,
Choć «miejscami» łyka wódkę,
I z carskiego skopca.

Skopiec ten atoli
Wyschnie też powoli,
А wtęc łupu-cupu, cupu-łupu
Bądźmy dobrej woli.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На основе застольной песенки "Pije Kuba". Ноты - см. "Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich" Франтишка Ковальского, которая поется на тот же мотив.