Nr. 37 b.

Pieśń wojenna
(Военная песнь)


Niemasz bracie nic na świecie
Nad wojskowe lata.
Wojak równy królom przecie
Nieprzyjaciół zmiata.

Cóż, gdy nas zwyciężył,
Wroga uciemiężył.
Со za radość i wesel,
Nа wojaka czele!

Kiedy już za kulką kula
Koło uszu pryska,
Kiedy pałasz w oku błyska
Śmielej woiak hula.

Cóż, gdy nas zwyciężył – i t. d.

Gdy w ogrnmne krzykną hura
Dalej nasi górą!
Pędzi wojak całą chmurą
Na stu jeden wskóra.

Cóż, gdy nas zwyciężył – i t. d.

A gdy mąż na męża godzi
I pałaszem kropi,
Gdy żelazo wskróś utopi,
Płuży w krwi powodzi.

Cóż, gdy nas zwyciężył – i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив застольной песенки "Pije Kuba". Ноты - см. "Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich" Франтишка Ковальского, которая поется на тот же мотив.