Marsz lotników
(Марш летчиков)


Muzyka: Stanisław Latwis
Słowa: Aleksandera Zasuszanka

Lotnik — skrzydlaty wladca świata bez granic
ze śmierci drwi i w twarz się życiu głośno śmieje,
drogę do nieba skraca, przestrzeń ma za nic,
smutki mu z czoła pęd zwieje.

Jak śmiało śmigło gra
jak śmiało śmigło tnie,
już ginie pośród chmur najśmielszych orlów
niebotyczny ślad.
Nie straszny wiatr i mgła
nie straszny wiatr, со dmie.
Jesteśmy od Ikara chęci о tysiące lat.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988


Написан ок. 1930 года, посвящен 111 эскадрилье им. Тадеуша Костюшко. Неофициальный гимн польской авиации. Фонограмму с видеорядом см., например - http://www.youtube.com/watch?v=ldPgDZBSVUA. В дни Варшавского восстания 1944 г. на мотив этог марша, слегка измененный, был создан "Марш Жолибожа".