Marsz Żoliborza
(Марш Жолибожа)


Muzyka: Stanisław Latwis (na melodię "Marsza lotników")
Słowa: Bronisław Lewandowski "Zbyszek"

W bój przeciw nam rzucili tysiąc "Sztukasów",
Lotniczych asów,
Sto "Tygrysów", sto "Tygrysów",
Myślą, że myśmy dzicy bandyci z lasów,
Nie wiedzą [wcale] Szkopy, jaką mamy broń,

Bo nasz obronny wał,
Mocniejszy jest od skał,
A nasze serca twardsze są,
Od stali i najcięższych dział!
Bez hełmu nasza skroń,
Lecz pęknie pocisk oń,
Bo nasza wola to jest
Najwspanialsza polska broń.

Cóż, że w AK brakuje nam cekaemów,
No i peemów,
Karabinów, karabinów!
Cóż stąd, że chleb nasz suchy jemy bez dżemu,
Że w butach naszych pełno jest dziur?

Bo nasz obronny wał...

A gdy pobudka zagra o bladym świcie,
Na śmierć i życie,
W bój pójdziemy, w bój pójdziemy!
Światu oznajmim pieśnią i dzwonów biciem,
Że w tym śmiertelnym boju zwyciężymy my!

Bo nasz obronny wał...

1944


Słowa: kpr. pchor. Bronisław Robert Lewandowski "Zbyszek", zgrupowanie AK "Żaglowiec". Muzyka: Stanisław Latwis - na melodię "Marsza lotników ["Lotnik skrzydlaty"]

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г., марш района Жолибож. Район пал последним. Слова капрала-подхорунжего Бронислава Левандовского "Збышка", группировка Армии Крайовой "Жагловец". Музыка Станислава Латвиса - на мелодию "Марша летчиков".

"Sztukasy", "Stukasy" - пикирующие бомбардировщики "Юнкерс" Ju-87 (ед. число "Stuka" - польск. сокр. от Junkers Sturzkampfflugzeuge). "Tygrys" - германский танк "Тигр".


Подсточный перевод:

Марш Жолибожа

В бой против нас бросили тысячу "штукасов",
Летчиков-асов,
Сто "тигров" сто "тигров"
Думали, что мы дикие бандиты из леса,
Не знают вовсе шкопы, какое у нас есть оружие,

Ведь наш оборонный вал
Мощнее скал,
А наши сердца тверже
Стали и тяжелейших гаубиц!
Без касок наши головы,
Но разобьется снаряд об них,
Потому что наша воля -
Наилучшее польское оружие.

Ну, и что же, что нам в АК не хватает пулеметов,
Да и автоматов,
Винтовок, винтовок!
Ну и что же, что мы едим наш черствый хлеб без джема,
Что в наших башмаках полно дыр?

Ведь наш оборонный вал…

И когда побудка заиграет при бледном рассвете,
На смерть и жизнь
Пойдем в бой, пойдем в бой!
Свету заявим о себе песней и звоном колоколов,
Ведь в том смертельном бою мы победим!

Ведь наш обороннный вал…

Перевод Павла Шехтмана, 20.8.2008WARIANT

Marsz Żoliborza


Słowa: Bronisław Lewandowski "Zbyszek"
Na melodię "Marsza lotników"

W bój przeciw nam rzucili tysiąc sztukasów,
Lotniczych asów,
Sto tygrysów, sto tygrysów,
Krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów,
Nie wiedzą wcale szkopy, jaką mamy broń.

Bo nasz obronny wał
Mocniejszy jest od skał,
A nasze serca twardsze są
Od stali ich najcięższych dział.
Bez hełmu nasza skroń,
Lecz pęknie pocisk oń,
Bo nasza wola to jest
Najwspanialsza polska broń.

Cóż stąd, że w naszej AK brak cekaemów,
No i peemów,
Karabinów, karabinów?
Cóż stąd, że chleb nasz suchy, bez żadnych dżemów?
Cóż stąd, że w butach naszych pełno mamy dziur?

Bo nasz obronny wał...

A gdy pobudka zagra o bladym świcie,
Na śmierć i życie
W bój pójdziemy, w bój pójdziemy!
Światu oznajmim pieśnią i dzwonów biciem,
Że w tym śmiertelnym boju zwyciężymy my!

Bo nasz obronny wał...

http://www.poema.art.pl/site/itm_84949.html