Marsz Śródmieścia
(Марш Средместья)


Muzyka: Zbigniew Krukowski "Korwin"
Słowa: Eugeniusz Żytomirski "Czarny", Zbigniew Krukowski "Korwin"

I znów walczy dzielna stolica,
Znów spowiły ją łuny i dym –
I na krwią zbroczonych ulicach
Znów wolności rozlega się hymn!

Choć mundury nie zdobią nam ramion,
Choć nie każdy z nas nawet ma broń –
Cała ludność Warszawy jest z nami,
Każdy Polak podaje nam dłoń!

Bo my – walcząca Warszawa,
Złączona ofiarą krwi...
Nasz cel – to honor i sława,
Potęga przyszłych dni!

Nieznane jest nam słowo "trwoga",
Nie zgnębi nas zdradziecki wróg!
Kto żyw, ten z nami, na wroga!
Tak nam dopomóż Bóg!

Piosenka powstała 4.VIII.1944.

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г., марш района Средместье, написан в первые дни августа 1944 г. Известен также как "Hymn Śródmieścia".


Подстрочный перевод:

Марш Средместья


Музыка: Збигнев Круковский "Корвин"
Слова: Евгений Житомирский "Чарны", Збигнев Круковский "Корвин"

И вновь сражается бравая столица,
Вновь ее объяли зарева и дым –
И на кровью обагренных улицах
Вновь свободы раздается гимн!

Хоть мундиры не украшают нам плечи,
Хоть даже не каждый из нас имеет оружие –
Весь народ Варшавы с нами,
Каждый поляк подает нам руку!

Потому что мы - сражающаяся Варшава,
Сплоченная жертвой крови...
Наша цель - честь и слава,
Мощь будущих дней!

Неведомо нам слово "страх"
Не подавит нас предательский враг!
Кто жив, тот с нами, на врага!
И да поможет нам Бог!

Перевод Павла Шехтмана, 11.8.2008


WARIANT

Marsz Śródmieścia


Muzyka: Zbigniew Krukowski "Korwin"
Słowa: Zbigniew Krukowski "Korwin", Eugeniusz Żytomirski "Czarny"

I znów walczy dzielna stolica,
Znów ją okrył pożogi dym,
I po krwią zbroczonych ulicach
Znów wolności rozbrzmiewa hymn!

Choć mundury nie zdobią nam ramion,
Choć nie każdy posiada z nas broń,
Ale ludność Warszawy jest z nami,
Każdy Polak podaje nam dłoń.

To my - walcząca Warszawa,
Złączona ofiarą krwi.
Nasz cel - to wolność i sława.
Potęga przyszłych dni!

Nie znane jest nam słowo trwoga,
Nie uśpi nas podstępny wróg.
Kto żyw ten z nami na wroga -
Tak nam dopomóż Bóg!
http://www.poema.art.pl/site/itm_117654.html