Czerwone Maki na Monte Cassino
(Красные маки на Монте-Кассино)


Muzyka: Alfred Schütz (1910-1999)
Słowa: Feliks Konarski (1907-1991)

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur.
Musice, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni, zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze - za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni...
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień, straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł.
Jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny, sprzed lat.
Runęli impetem szalonym
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur.

Czerwone maki na Monte Cassino...

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód - im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy -
Historia ten jeden ma błąd.

Czerwone maki na Monte Cassino...

Ćwierć wieku, koledzy, za nami,
Bitewny ulotnił się pył.
I klasztor białymi murami
Na nowo do nieba się wzbił.
Lecz pamięć tych nocy upiornych
I krwi, co przelała się tu -
Odzywa się w dzwonach klasztornych
Grających poległym do snu.

Czerwone maki na Monte Cassino...

17-18.5.1944, 1969

Pieśń ta, która urosła do rangi symbolu, powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych - dowodzonym przez generała dywizji Władysława Andersa - podczas pamiętnej bitwy о Monte Cassino. To włoskie wzgórze (516 m n.p.m.) wznoszące się stromo nad rzeką Liri z klasztorem z XI wieku na szczycie, stanowiło silnie ufortyfikowany kluczowy punkt obrony niemieckiej w tzw. “linii Gustawa", która zagradzala aliantom droguę na Rzym. Ponawiane od stycznia 1944 roku natarcia Amerykanów, Anglików, Hindusów, Nowoxelandczyków, Francuzów - kończyły się niepowodzeniem. Dopiero trwająсу przez tydzień (11-18 maja) atak II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych wchodzącego w skład VIII Armii Brytyjskiej, przełamał obronę Niemców i żołnierze polscy, mimo straszliwych strat, zatknęli biało-czerwony sztandar na Monte Cassino.

Na kilka godzin przed decydującym natarciem w nocy z 17 na 18 maja, w kwaterze polskich artystów z teatralnych czołówek wojskowych, w Campobasso pod Monte Cassino zrodziła się ta pieśń. Przez następne рół wieku była w Polsce symbolem wszystkich naszych żołnierzy, którzy podczas wojny walczyli w zachodnich formacjach wojskowych, а także szerzej: symbolem Polaków nie godzących się z nowym ustrojem politycznym wprowadzonym w kraju od 1944 roku i istniejącym przez 45 lat.

Tej pamiętnej nocy dwie pierwsze zwrotki pieśni napisał Feliks Konarski (pseudonim Ref-Ren), aktor, reżyser i autor estradowy, wówczas będący w zespole teatru Żołnierza Polskiego przy II Korpusie. Kilka godzin później melodię skomponował jego kolega z żołnierskiego teatru - Alfred Schütz (pseudonim Al Suito), muzyczny tworca estradowy, dyrygent i aktor. Trzecią zwrotkę pieśni dopisał Konarski następnego dnia, kiedy to ceną zwycięstwa stał się las białych, żołnierskich krzyży. Natomiast ostatnia, czwarta zwrotka powstała w 1969 roku, w dwudziestą piątą rocznicę bitwy о Monte Cassino.

Prapremiera pieśni miała miejsce w Teatrze Żołnierza Polskiego 19 maja 1944 roku, u podnóża Monte Cassino. Pierwszym jej wykonawcą był Gwidon Borucki, śpiewający tę pieśń we wszystkich jednostkach wojskowych. Drukowała ją w 1944 roku po raz pierwszy (i podczas саłеj kampanii wloskiej sekcja kultury i prasy w drukarni polowej II Korpusu, а w sierpniu tegoż roku opublikował ją “Dziennik Polski" z Nowego Jorku. Pod koniec wojny została też wydana drukiem w języku włoskim (Papaveri di Monte Cassino), zaś Adam Harasowski przetłumaczył jej tekst na język angielski.

Po raz kolejny w naszej historii, ро Mazurku Dąbrowskiego, zrodziła się na ziemi włoskiej hymniczna pieśń polskiego żołnierza-tułacza, którego los wyraża napis pozostawiony pod Monte Cassino:

“Za wolność naszą i waszą
my żołnierze polscy oddaliśmy
Bogu - ducha, ziemi włoskiej - ciało, а serca - Polsce".

***

Feliks KONARSKI (1907-1991), aktor, reżyser i autor tekstów. Występował na estradzie (pseudonim Ref-Ren), pisał teksty dla stołecznych teatrzyków rewiowych (pierwszym jego przebojem stała się piosenka Pięciu chłopców z Albatrosa). Podczas wojny znalazł się w ZSRR, gdzie wstępił do armii generała Andersa, z którą przeszedł саłу szlak bojowy. Występował, reżyserował i pisał teksty w zespole Teatru Żołnierza “Polska Parada". Podczas bitwy о Monte Cassino napisał tekst pieśni Czerwone maki na Monte Cassino (muz. А. Schütz). Po wojnie mieszkał w Anglii, Francji, Kanadzie, а od 196l osiadł na stałe w Chicago.

Alfred SCHÜTZ (1910), dyrygent i kompozytor estradowy, aranżer i akompaniator (ps. Al Suito). Ро wybuchu wojny występował w ZSRR. W grudniu 1941 wstępił do Armii Polskiej, z którą przeszedł szlak bojowy w Teatrze Żołnierza Polskiego. Napisał melodię do tekstu Feliksa Konarskiego Czerwone maki na Monte Cassino. Po wojnie osiadł w RFN.

Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.Песня о штурме Монте-Кассино Вторым польским корпусом 11-18 мая 1944. Два первых куплета и музыка написаны в ночь с 17 на 18 мая, накануне финальной атаки. Третий куплет дописан 18 мая. Четвертый куплет добавлен в 1969, в 25-ю годовщину штурма. Премьера песни состоялась в Театре Солдата Польского при Втором корпусе 19 мая 1944 у подножья Монте-Кассино, исполнял Гвидон Боруцкий.

Мотивы песни использованы Александром Галичем в "Балладе о вечном огне" (1968) и Иосифом Бродским в стихотворении "Песенка" ("По холмам поднебесья...", 1960 (?), см. ниже). Автор слов Феликс Конарский оставил след и в русской культуре: в начале 1940-х он работал в СССР в джазовом оркестре Генриха Варса, составленном из поляков, и писал тексты на русском под псевдонимом Ф. Рефрен. Ему принадлежат слова популярных в 1940-е годы в СССР танго "Забвение" и фокстрота "Ничего не знаю".

Вскоре после "Красных маков" была написана еще одна песня о штурме Монте-Кассино, где тоже упоминаются маки - "To nie bzy" ("Это не сирень", слова и музыка Станислава Ландау), - но распространения она не получила (ее фонограмму см. http://www.youtube.com/watch?v=Zf6pkMc6i2g).


В сети есть много видеоклипов песни разных исполнителей с видеорядом разного качества. Например, аутентичное исполнение Адама Астона 1944 г. с бедным видеорядом, или хороший видеоряд 2 Корпуса с отвратительным исполнением ансамбля военной песни Александрова. Отрывок из фильма "Wielka droga" (1946) - Адам Астон поет песню перед солдатами - http://www.youtube.com/watch?v=6iK9rWDBMN0.


Еще об истории:

Feliks Konarski (pseudonim Ref-Ren) był członkiem Teatru Żołnierza Polskiego armii Andersa. 17 maja późnym wieczorem wrócił z występów do Campobasso, ale nie mógł zasnąć, bo w oddali rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino. Zasiadł do napisania tekstu piosenki. O trzeciej nad ranem zbudził swego przyjaciela Alfreda Schütza (pseudonim Al Suito), prosząc go dopisanie muzyki. Po półtorej godzinie melodia praktycznie była gotowa. Bitwa wciąż trwała, więc cały zespół aktorski spiesznie wyruszył w jej kierunku. Po drodze, za przydrożnym rowem, Konarski zobaczył samotny grób żołnierski – naprędce sklecony krzyż, przewiązany białą taśmą, lekko przekrzywiony, z wiązanką maków w łusce po pocisku. Wyjął notes i w ciężarówce dopisał trzecią zwrotkę "Czy widzisz ten rząd białych krzyży?" O 9:50, 18 maja 1944, wreszcie ucichły działa – to 12 pułk Ułanow Podolskich pierwszy dotarł na szczyt wzgórza i zatknął na nim biało-czerwony sztandar.

Czwartą zwrotkę dopisał Feliks Konarski w 25-lecie bitwy, w r. 1969. W publikacjach zwrotka ta bywa niestety pomijana i jest mniej znana.

Po zapoczątkowanych zmianach w Polsce Feliks Konarski mógł wreszcie Ojczyznę odwiedzić. Miał przyleciec 12 września 1991 r. Niestety, zmarł w przeddzien wyjazdu.

Z różnych źródeł zebrał Jerzy Trzesicki, Vancouver, lipiec 2002.

http://homepages.ihug.co.nz/~antora/WIERSZE/CASSINO/TEXT_JT.HTM


Или по-русски:

Феликс Конарский (псевдоним Ref-Ren) был участником Театра Солдата Польского армии Андерса. 17 мая поздно вечером вернулся с выступлений в Кампо Бассо, но не мог заснуть, так как вдали начался бой за Монте-Кассино. Сел писать текст песенки. В три часа ночи разбудил своего приятеля Альфреда Шютца (псевдоним Al Suito) прося написать музыку. Через полтора часа мелодия практически была готова. Битва по-прежнему продолжалась, и весь актерский коллектив спешно выехал в ее направлении. По дороге, за придорожным рвом, Конарский увидел одинокую солдатскую могилу – наспех сколоченный крест, перевязанный белой лентой, слегка покосившийся, с букетом маков в гильзе от снаряда. Достал ноты и в грузовике дописал третий куплет: «Видишь этот ряд белых крестов?» В 9.50 18 мая 1944 наконец стихли орудия – это 12 полк подольских уланов первым достиг вершины взгорья и воткнул на нем бело-красный флаг.

Четвертый куплет Феликс Конарский дописал к 25-летию битвы, в 1969 году. В публикациях куплет этот бывает, увы, опущен, и известен он меньше.

С началом политических изменений в Польше Феликс Конарский мог в конце концов навестить Отчизну. Он должен был прилететь 12 сентября 1991 г. К сожалению, он умер за день до отлета.

Из разных источников собрал Ежи Тшечицкий, Ванкувер, июль 2002.
Подстрочный перевод:

Красные маки на Монте-Кассино

Видишь эти руины на вершине?
Там враг твой укрывается, как крыса.
Вы должны, должны, должны
За горло взять и сбросить его с туч.
И пошли отчаянные, яростные,
И пошли убивать и мстить,
И пошли, как всегда упрямые,
Как всегда – сражаться за честь.

Красные маки на Монте-Кассино
Вместо росы пили польскую кровь.
По тем макам шел солдат и погибал,
Но сильнее смерти был гнев.
Пройдут года и минуют века,
Останутся следы давних дней…
И только маки на Монте-Кассино
Краснее будут, ведь из польской вырастут крови.

Ринулись сквозь огонь, отчаянные,
Многие получили (пулю) и пали.
Как те с Самосьерры смельчаки,
Как те из-под Рокитны, много лет назад.
Ринулись натиском безумным
И дошли. И удался штурм.
И флаг свой бело-красный
Водрузили на руинах среди туч.

Красные маки на Монте-Кассино…

Видишь этот ряд белых крестов?
Это поляк обвенчался с честью.
Иди вперед – чем дальше, чем выше,
Тем больше их найдешь под ногами.
Эта земля принадлежит Польше,
Хотя Польша далеко отсюда,
Потому что вольность крестами измеряется –
У истории есть такая ошибка.

Красные маки на Монте-Кассино…

Четверть века, друзья, за нами,
Военная улетучилась пыль.
И монастырь белыми стенами
Снова к небу вознесся.
Но память тех ночей кошмарных
И крови, что пролилась здесь -
Отзывается в звонах монастырских,
Играющих павшим ко сну.

Красные маки на Монте-Кассино…

Перевод a-pesni, 8.09.2006


Поэтический перевод Ирины Поляковой:

Красные маки на Монте-Кассино

1. Взгляни – в тех камнях, на вершине
Твой враг, словно крыса, живуч.
Ступайте! Крушите! Спешите
За глотку сорвать его с туч!
Пошли они, гневом пылая,
Пошли, чтоб свершить свою месть.
Привычно отвага вела их
Сражаться за славу и честь!

Припев:

Краснеют маки на Монте-Кассино
От кровавой росы опьянев.
Шли поляки, и смерть их косила,
Но сильнее, чем смерть, был их гнев.
Пусть проходят столетия мимо -
Сохранится память давних дней.
И только маки на Монте-Кассино
От польской крови становятся красней.

2. В атаке - отважны без меры,
Сражались они, храбрецы,
Как прадеды у Самосьерры,
И как под Ракитным – отцы.
И штурм тот отчаянно-смелый -
Победой окончился он!
И стяг боевой красно-белый
До туч средь руин вознесён!

Припев.

3. Смотри же! Увидишь с вершины -
Крестов этих белых – не счесть.
Здесь брачный обряд совершили
Поляк и жена его – честь.
Земля эта Польшею стала.
Свобода – она такова:
Её измеряют крестами.
История тут не права.

Припев.

4. Прошли четверть века степенно -
И ярость, и гнев улеглись.
Обители белые стены
Опять к облакам поднялись.
Но память весны беспокойной
Все время стремится сюда,
Вплетается в звон колокольный
По всем, кто уснул навсегда.

Припев.

http://www.bards.ru/archives/part.php?id=30951Второй польский корпус

После нападения Германии на СССР советское правительство заключило соглашение с польским эмигрантским правительством о формировании "Польской армии в СССР". При этом все поляки, арестованные на польской территории с начала кампании 1939 года, подлежали освобождению, в том числе военнопленные, которые и составили основу армии. Армию возглавил генерал Андерс. Среди освобожденных не оказалось офицеров и прочих узников, содержавшихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях. На вопрос Андерса ему ответили, что о них нет никаких сведений. Эти люди были расстреляны НКВД в марте-апреле 1940 года в порядке "разгрузки лагерей" (4421 офицер из Козельского лагеря - в Катыни под Смоленском, 3820 из Старобельского - в Харькове; в Медном под Калинином расстреляли заключенных Осташковского лагеря - 6311 полицейских, тюремных надзирателей, чиновников и военных колонистов, и еще 7305 поляков расстреляли в советских тюрьмах - всего 21857 человек). О расстреле в Катыни стало известно лишь в 1943 году. Не получив внятного ответа, Андерс отказался подчиняться советскому командованию. При содействии Англии, хорошие отношения с которой были тогда крайне необходимы Советскому Союзу (решался вопрос о ленд-лизе), сформированные польские части в 1942 году были переправлены в Ирак для охраны нефтяных объектов, и на их основе был организован Второй польский корпус.

Корпус насчитывал 48 тыс. бойцов (3-я Дивизия стрельцов карпатских, 5-я Пограничная дивизия пехоты, 2-я Танковая бригада и несколько более мелких подразделений). Это было очень крупное соединение по польским масштабам (например, к началу Варшавского восстания 1 августа 1944 численность подпольной Армии Крайовой в столице составляла 40-45 тыс. человек, из них только 1,5 - 3,5 тыс. вооруженных, и ее повстанцам удалось продержаться два месяца против регулярных немецких войск).

После обучения в Палестине, осенью 1943 года корпус отправлен на итальянский фронт в составе 8-й Британской армии. С января по май 1944 года силы союзников - американцы, канадцы, индусы, новозеландцы, французы и т. д. - трижды безуспешно пытались прорвать оборонительную линию немцев у Монте-Кассино, прикрывавшую Рим с юга. 11 мая начался четвертый общий штурм. 18 мая после недели боев Второй польский корпус взял Монте-Кассино с расположенным на ее вершине монастырем бенедиктинцев, открыв дорогу на Рим. Рим пал 4 июня. Под Монте-Кассино корпус потерял 924 убитыми, 4199 ранеными (всего за войну 3 тыс. убитых, 14 тыс. раненых). В 1946 корпус переправлен в Великобританию и там расформирован.


Взятая вершина Монте-Кассино, 1944
Polski sztandar na Monte Cassino
Польский флаг на Монте-Кассино
Krzyż Monte Cassino
Крест Монте-КассиноПамятный знак Второго польского корпуса
Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego
Памятный знак 2 Польского корпусаПесенка

Иосиф Бродский

По холмам поднебесья,
по дороге неблизкой,
возвращаясь без песни
из земли италийской,
над страной огородов,
над родными полями
пролетит зимородок
и помашет крылами.

И с высот олимпийских,
недоступных для галки,
там, на склонах альпийских,
где желтеют фиалки, -
хоть глаза ее зорки
и простор не тревожит, -
видит птичка пригорки,
но понять их не может.

Между сосен на кручах
птица с криком кружится
и, замешкавшись в тучах,
вновь в отчизну стремится.
Помнят только вершины
да цветущие маки,
что на Монте-Кассино
это были поляки.

1960 (?)

Бродский И. Письма римскому другу: Стихотворения. – СПб.: Азбука-классика, 2003.


Монте-Кассино


Czerwone maki na Monte-Cassino
(Красные маки на Монте-Касино...)
(Из польской песни.)


Александр Ревич

Над асфальтом безлесые горы,
Над горами пустыня пустынь,
Склон шершавый, как ствол толстокорый,
Убегает в туманную синь,
Где слепит, словно плавится в зное,
Монастырской стены белизна,
Вознесенная над крутизною
В незапамятные времена,
А на памяти... Господи Боже!..
Под смертельным прицельным огнем
До вершины - к стене - от подножья
Разве можно добраться живьём?
Сам я кланялся пулям когда-то,
Прижимался к земле без стыда,
Но такой высоты распроклятой
Не встречалось ещё никогда,
Не встречалось подъёма кошмарней,
И в свидетели вас я беру,
Незнакомые польские парни,
Погребённые здесь на юру,
Позабывшие в этих теснинах
Сероглазую Вислу свою,
На ветру, на горе, в Алпеннинах,
В чужедальнем полдневном краю.

1987NUTY NA GŁOS Z FORTEPIANEM:

Maria Wacholc. Śpiewnik polski. Wydanie I. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza «Impuls».