Nr. 64 a.

Marsz Sokołów
(Марш соколов)


Słowa: Ludomir Benedyktowicz

Hej, bracia Sokoły, zanućmy w pochodzie,
Niech pieśnią rozlega się echo,
Gdy głos nasz obudzi chęć czynu w narodzie,
Otczyźnie zadźwięczy pociechą.

Więc śmiało, piers naprzód, niech śpiewa, kto żyw,
Na sławę tej ziemi, tych lasów i niw.

W sokolim pochodzie przez sioła i grody,
Po starym w nich goszcząc zwyczaju,
Wyrosłe z serc ziarna braterstwa i zgody
Na skrzydłach rozniesiem po kraju.

I w bujne nam plony wyrośnie ten siew,
Во każdy nam bratem, w kim polska wre krew.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Марш польского гимнастического патриотического товарищество "Сокол", образованного в 1867 г. во Львове, затем в других городах разделенной Польши, по примеру чешских сокольских организаций, первая из которых создана в 1862 г. в Праге Мирославом Тыршем. Сокольское движение быстро завоевало популярность в славянских странах. В 1939 польский "Сокол" прекратил существование, в 1989 возрожден. Более известен другой "Marsz Sokołów" (Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat...) на слова Яна Лама, там же см. мелодию (хотя марш Бенедиктовича немного не совпадает по размеру с маршем Лама).