Marsz Sokołów
(Марш соколов)


muzyka: Wilhelm Czerwiński
słowa: Jan Lam

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,
na nowe on życia koleje,
z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad.
i duch, i ciało w nim mdleje.
Hej, bracia Sokoły, dodajmy mu sił,
by ruchu zapragnął, by powstał i żył.

W niemocy, senności i ciało, i duch
na próżno się dźwiga i łamie,
tam tylko potężnym i twórczym jest ruch,
gdzie wola silne ma ramię
Неj, bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat.
niech skrzydła sokole od młodych ma lat.

Więc dalej, ochoczo w daleki ten lot
sposobić nam skrzydła dla ducha,
nie złamie nas burza, nie strwoży nas grzmot,
gdzie woli siła posłucha.
Hej, bracia Sokoły, dodajmy mu sił,
by ruchu zapragnął, by powstał i żył.
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988


Марш Гимнастического товарищества "Сокол" (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół") - спортивно-патриотической общественной молодежной организации, созданной во Львове в 1867 г. по образцу чешских сокольских организаций, первая из которых основана 1862 г. в Праге Мирославом Тыршем. Польские организации были образованы во всех трех зонах раздела Польши - австрийской, прусской и российской, символически воссоздавая, таким образом, независимую Польшу в границах конца XVIII в.

К началу Второй мировой войны в польских сокольских организациях состояло около 100 тыс. человек. После оккупации Польши в 1939 г. "Сокол" прекратил существование. Вновь первые гнезда возродились в 1989 г., а 1 марта 1990 г. они объединились в Союз гимнастических товариществ "Сокол".

Автор текста песни - Ян Лам, учитель, романист, сатирик, редактор "Ежедневника Польского". Автор музыки - композитор Вильгельм Червиньский, создатель опер и оперетт, мазурок и песен. Марш написан в XIX в. См. также другой "Marsz Sokołów" (Hej, bracia Sokoły, zanućmy w pochodzie...) на слова Людомира Бенедиктовича.


Многоголосие:
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.