Nr. 38.

Nа Wоłyń
(На Волынь)

Na wschód patrząc mym zwyczajem,
Cicha łza ро licu płynie,
Ach, ja płaczę za swym krajem.
A tym krajem jest Wołynie.

А w tym kraju jest włość skromna,
А w tej włości miły domek,
I kochanka na to pomna,
Żе ją teskny płacze ziomek.

Miałem łany, miałem pługi,
Wszystkom dla Ojczyzny rzucił,
Wszystko dla braci usługi
Opuściłem i zasmucił.

Dziś, gdy los zmiennej kolei
Każe nam zanucić z płaczem,
Obym nie stracił nadziei,
Obym nie został tułaczem!
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


См. также другую версию песни - "Na wschód".