Nr. 38 а.

Na wschód
(На восток)


Na wschód patrząc mym zwyczajem,
Czemuż łza ро licach płynie.
Ona płacze za swym krajem,
A tym krajem jest Wołynie!

Na wschód patrząc mym zwyczajem,
Czego płacze to pacholę.
Ono płacze za swym krajem,
А tym krajem jest Podole!

Na wschód patrząc mym zwyczajem,
Marząc о zaszczytnej bitwie,
Jednak płaczę za swym krajem,
Во nieszczęśliwi па Litwie.

Na wschód patrząc mym zwyczajem,
Czego płacze ma Maryna,
Ona płacze za swym krajem:
Tym krajem jest Ukraina!

Na wschód patrząc mym zwyczajem,
Gdzie mnie tu uniosła sława.
Zawsze płaczę za swym krajem.
A tym krajem jest Warszawa!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


См. также другую версию песни - "Nа Wоłyń" (там же ноты).