Nr. 58 а.

Pieśń Ślązaków
(Песнь силезцев)


Słowa: Br. Koraszewski

Bracia! wesoło czas nam uchodzi
Gdy Ślązk nasz ze snu się zrywa;
W sercach Polakęw hasło się rodzi,
Cо do miłości nas wzywa.

Więс dalej, bracia, tak zaśpiewajmy:
Niech żyje Ślązk nasz kochany!
Tylko się wszyscy wzajem kochajmy,
Zwyciężym szturmów bałwany.

Wszak już mineło straszne ciemięztwo,
Co “kulturkampfem” się zowie;
Myśmy odnieśli świetne zwycięztwo,
Bismark najlepiej to powie.

Cześć zatem, sława niech w takiej chwili
Najprzód przewódców nie minie,
Którzy za grobem nam zostawili
Przykład, przez który Ślązk słynie.

А teraz bracia, czyjeż to zdrowie
Wychylim z pełnej szklanicy?
Niechaj nam żyją redaktorowie
I wszyscy w pracy wspólnicy!

Oddajmy także cześć i szacunek
Szermierzom ojczystej sławy,
Kapłanom, którzy niosą ratunek
Ludowi dla świętej sprawy.

А Polki nasze! gdzież one siedzą?
Ot tam — śpiewają wraz z nami!
Sława im! sława! niech inni wiedzą,
Że Ślązk się szczyci Polkami.

Raz jeszcze, bracia, więc zaśpiewajmy:
Niech żyje Ślązk nasz kochany!
Tylko się wszyscy wzajem kochajmy.
A wesprze nas Pan nad Pany!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Ноты - см. песню "Rocznica powstania" на слова Винсента Поля.