Nr. 12 a.

Piosnka kosynierów
(Песенка косиньеров)


Oj! ostre, oj! ostre,
Polskie kosy nasze,
Wystarczą na krótkie,
Moskiewskie pałasze.

Kiliński, Kiliński
Poruszył Warszawę,
Sprawił on Moskalom
Gody straszne, krwawe.

Nasz Bartosz, nasz Bartosz
Pod Racławicami,
Wykosił Moskali
Ostremi kosami.

Wykosił, wykosił
I zabrał armaty —
А Kościuszko wołał:
„Otóż to mi chwaty!"

Pamiętam, pamiętam
Wielki strach Moskali,
Jak przed nami draby
Prędko uciekali.

Oj! ostre, oj! ostre
Polskie kosy nasze,
Wystarczą na krótkie,
Moskiewskie pałasze.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песня о героях восстания Тадеуша Костюшко 1794 г. - Килиньском и Гловацком, выходцам из простонародья. Мелодию см. "Krakowiak Kościuszki".