Pieśń Legionistów Polskich
(Песнь польских легионеров)


Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki* my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Piłsudski
Prowadź na bój krwawy,
Pod Twoim przewodem
Wejdziem do Warszawy.

Tyś nas zbudził do oręża,
Tyś zbudził rycerzy,
Przekonałeś, że zwycięża
Tylko ten, kto wierzy.

Marsz, marsz, Piłsudski…

Wstali Strzelcy – Legioniści
Na Twe zawołanie,
Dziś zwycięstwo nam się ziści:
Polska zmartwychwstanie!

Marsz, marsz, Piłsudski…

Skruszymy moskiewskie pęta,
Będziem żyć w swobodzie.
Nasza sprawa – sprawa święta,
Słuchaj nas narodzie!

Marsz, marsz, Piłsudski…

*Obecnie nie śpiewa się póki lecz kiedy.

Rok 1915. Podczas pierwszej wojny światowej, w 1915 roku, legioniści Józefa Piłsudskiego stacjonowali w Sławkowie (miasto na trase Olkusz – Dąbrowa Górnicza). Jeden z nich opracował wersję
Mazurka Dąbrowskiego pt. Pieśń Legionistów Polskich.

W dniu 19 marca 1919 roku – w imieniny Józefa Piłsudskiego – pieśń ta ukazała się w Warszawie w postaci ulotki i sprzedawana była po 10 fenigów (taka jeszcze obowiązywala w Polsce waluta).


Kalendarium “Mazurka Dąbrowskiego” (1797-2006) / Nasza ROTA, 2007, №2.


Переделка "Мазурки Домбровского" (там же см. ноты), сделанная в 1915 г. кем-то из легионеров Юзефа Пилсудского во время постоя легионеров в Славкове (город на дороге Олькуш - Домброва Гурнича). 19 марта 1919 г. - на именины Пилсудского - вышла в Варшаве в виде листовки, которая продавалась по 10 пфенингов (в Польше еще действовала такая валюта).