Nr. 10 с.

Рieśń młodzieży
(Песнь молодежи)


Słowa: A. Borucki

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki młodzież żyje!
Nasza wolność nie minęła,
Gdy w niej serce bije.

Marsz, marsz młodzieży
Przodem jak należy;
Za twoim przewodem
Będziem znów narodem.

Młodzież polska, wiara lacka,
Ма serce z płomieni;
Dusza żyje w niej sarmacka
I twarz się rumieni.

Marsz, marsz i t.d.

Nikt goręcej nie pojmuje,
Czem Ojczyzna święta;
Młodzież jedna nam rozkuje
Niewolnicze pęta.

Marsz, marsz i t.d.

Starodawna ojców wiara
I obyczaj stary,
То nie pusta u nich mara,
Ale dogmat wiary.

Marsz, marsz i t.d.

A więc szumno, а więc dumno
Młode sokolęta,
Mężnie, krewko, а rozumno;
Niech was świat pamięta.

Marsz, marsz i t.d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На основе "Мазурки Домбровского" (1797).