Nr. 29 c.

Pieśń obozowa
(Лагерная песнь)

Jak nie mamy być weseli?
W ręku pełna czasza tkwi,
Od mogiły chwilka dzieli -
Wróg się pieni, wściekły, zły.

Wrógu drżyj, próżny gniew,
Śmierć za śmierć, krew za krew.

W walce śmiało z piosnką żwawą,
Błyśnie polski jasny miecz,
I odpłacim zemstą krwawą;
Podły wrogu, рójdziesz precz.

Wrógu drżyj i t. d.

Szumią w koło nasze lasy,
Wróg płoszony drży jak liść;
Ciemna dzicz mongolskiej rasy
Na bagnety nie śmie iść.

Wrógu drżyj i t. d.

Jakże szybko czas ubiega,
Szabla brzęczy, konik rży;
Echo w lasach się rozlega.
Lесą ognisk jasne skry.

Wrógu drżyj i t. d.

Wkrótce zabrzmią wraże działa,
W oczy sypnie się grad kul;
Garstka naszych pójdzie śmiała
Ginąć śród ojczystych pól.

Wrógu drżyj i t. d.

A więc bracia, póki pora,
Trzeba toast spełnić wraz;
Во gdy spoczniem znów z wieczora,
Nie jednego braknie z nas.

Wrógu drżyj i t. d.

Wódka jeszcze jest w manierce,
Trza ją wypić aż do dna;
Może kula trafi w serce,
Pożegnanie wypić trza.

Wrógu drżyj i t. d.

Chociaż śmierć zagląda w oczy,
Trza jej widok mężnie znieść;
Туlе wspomnień duszę tłoczy.
Więc wspomnieniom naszym cieść!

Wrógu drżyj i t. d.

Słychać sygnał, snać widety,
Gdzieś spostrzegły wroga już;
Wiara! prosto na bagnety!
Nie dostoi Moskal, tchóż!

Wrógu drżyj i t. d.

Towarzysze, do widzenia!
W tyralierkę trzeba biedz;
Niech się spełnią przeznaczenia,
Trza zwyciężyć albo ledz!

Wrógu drżyj i t. d.


Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Мотив - см. ноты "Witaj, majowa jutrzenko".