Nr. 10 d.

Piosnka Ślązaków
(Песенка силезцев)


Słowa: Br. Koraszewski (Opole)

Jeszcze nasza wiara słynie
Póki Ślązak zyje,
Prędzej woda w Odrze zginie,
Niż nas wróg zabije!

Нор! hор! zanućmy,
Kłopoty porzućmy,
Wszak lерszej dozwoli
Bóg doczekać doli.

Hej Ślązacy, hej rodacy,
Nie traćmy otuchy,
Słynni przecież są Роlасу
Jako dzielne zuchy.

Нор! hор! zanućmy i t. d.

Ani wiary, ani mowy
Nigdy nie rzucimy,
Таki śpiew nasz narodowy,
W śpiewie ślub czynimy.

Нор! hор! zanućmy i t. d.

W starych księgach dziś szperają
Czy Ślązak Polakem.
Próżno o to się starają,
Boć Lach nam rodakiem.

Нор! hор! zanućmy i t. d.

Póki hutnik młotem wali,
Górnik węgle strzela,
Pracą wieśniak Boga chwali,
Bóg nam łask udziela.

Нор! hор! zanućmy i t. d.

Więc wesoło, więc ochoczo,
Bracia serca w góre,
Niech nas troski nie kłopocą,
Zaśpiewajmy chórem.

Нор! hор! zanućmy i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На основе "Мазурки Домбровского" (1797).