Nr. 63 b.

Straż nad Wartą
(Стража над Вартой)


Słowa: Wł. Bełza

Gdzie Mieczysława gród,
Przed wrogiem twarzą w twarz
Niech stanie polski lud
I dzielną stawi straż!

Najezdnych młodych rzesz,
Już słychać wściekły wark...
О, spiesz się ludu, spiesz,
Hydrze tej zerzeć kark!

Jak morzu łańcuch skał,
Odporną staw im straż!
А gdzie ich sztandar wiał,
Niech znak powionie nasz!

Polskiego słowa ton,
Przez ich tłumiony stal -
Niech zabrzmi jako dzwon,
I wolny płynie w dal!

Biały, do białych gwiazd,
Skąd wzbił się orzeł nasz!
W obronie orlich gniazd,
O! ludu, trzymaj straż!

(Tygodnik Wielkopojski 1872)

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


По мотивам стихотворения "Straż nad Wisłą" (O śwęity kraju nasz..., там же см. ноты).