Nr. 63.

Straż nad Wisłą
(Стража над Вислой)


O śwęity kraju nasz,
Nie damy Cię na łup,
Nad Wisłą czuwa straż.
Zwycięstwo albo grób.

Świecie, wszak męki, łzy
I polskie boje znasz,
Choć tak potężnyś Ту,
Nad Wisłą czuwa straż.

О, Boże, z tronu gwiazd,
Dzień wolny dać nam każ,
W obronie naszych gniazd,
Nad Wisłą czuwa straż.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


См. также песни по мотивам этого стихотворения (мелодия та же) - "Straż nad Wisłą" (O Wisło wód twych bieg..., sł. S. Szczutowski, 1872) и "Straż nad Wartą" (sł. W. Bełza, 1872).