Nr. 88 а.

Ułan litewski
(Литовский улан)


Litwineczko,
Kochaneczko,
Stój, na Boga stój!
Jam zmęczony,
А spędzony
Kary konik mój!

Dla mnie mleka,
Dla konika
Proszę owsa snop;
Konik w trawie,
Ja przy ławie
Legnę u twych stóp.

My ułani,
Moja pani,
Walczym za kraj nasz
Wszak nie zgrzeszysz,
Gdy pocieszysz
I całusa dasz.

Gdy zaświta,
Trąba wita,
Rzuci сię gość twój,
Ponad Niemnem,
W borze ciemnym
Strzelcy zaczną bój.

А gdy męsko
I zwycięsko
Wrócim do swych rzek,
Wśród spoczynku
Przy kominku
Bajać będzicm wiek.

O tych krajach,
O zwyczajach
I о puszczach tych,
I о Litwie -
I о bitwie —
I о oczkach twych.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив "Hulanka" (sł. Stefan Witwicki), там же см. ноты.